Katı Yakıtlar

İthal Kömür

Çarlık Rusya’sının 1917 yılında yapılan devrimle Sosyalist Sisteme geçmesi ve çevresindeki 14 devleti de alarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni kurmasıyla;dünyanın en geniş ülkesi olan bu devlet, 22 milyon kilometrekareden fazla alan kaplamaktaydı ve nüfusu 290 milyon civarındaydı. Bu ülke uzun süre kömür rezervleri ve üretimi bakımından ön sıralarda bulunmuştur.                                                       

Yerli Kömür

600 milyon ton görünür rezerv ve yıllık 10 milyon ton üretim miktarı 4000-6000k.cal/kg ortalama AID ile başta Manisa ili Soma ilçesi olmak üzere Türkiye ekonomisine önemli miktarda katma değer yaratmaktadır.” Soma Linyit Havzası” ülkemiz için çok önemlidir. Soma Havzasında 1910’lu yıllarda başlayan jeolojik çalışmalar günümüze kadar devam etmiş olup; bugün Eynez, Kalemköy, Yaylaköy ve civarlarında sondajlı olarak devam etmektedir.

Pirina

yenilenebilen kaynaklardan elde edilen bir biyokütle yakıtıdır. Zeytinyağı fabrikalarında;  zeytinden zeytinyağı elde edildikten sonra, kalan posa tesislerde özel kurutma sistemlerinde kurutulur. Posa içinde kalan; zeytinyağı fabrikalarının alamadıkları yağ, ekstrasyon ünitelerine alınır. İl Çevre Müdürlüğü ve Orman bakanlığının yakıt olarak yakılmasına izin verdiği kriterlere uygun çevre dostu yakacak olarak 3 farklı yakıt şeklinde tüketime sunulur: