İthal Kömür

Çarlık Rusya’sının 1917 yılında yapılan devrimle Sosyalist Sisteme geçmesi ve çevresindeki 14 devleti de alarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni kurmasıyla;dünyanın en geniş ülkesi olan bu devlet, 22 milyon kilometrekareden fazla alan kaplamaktaydı ve nüfusu 290 milyon civarındaydı. Bu ülke uzun süre kömür rezervleri ve üretimi bakımından ön sıralarda bulunmuştur. 

Sovyetler Birliği 1990 yılında dağılmış ve 14 ayrı bağımsız devlet ortaya çıkmıştır. Rusya Federasyonu bugün de 17 milyon km2’yi aşan yüzölçümüyle dünyanın en geniş ülkesidir ve nüfus 147 milyon civarındadır. Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerde kömür rezervlerinin bir kısmı kalmasına karşın, Rusya Federasyonu günümüzde de dünyanın en önemli kömür rezervine sahip ve kömür üreticisi ülkelerinden biridir. 

Rusya Federasyonu yaklaşık 50 milyar ton maden kömürü ve 108 milyar ton linyit olmak üzere toplam 157 milyar ton kömür rezerviyle dünya kömür rezervlerinin % 17’sini barındırır ve rezerv bakımından ABD’den (%27) sonra ikinci sırada yer alır.

Rusya Federasyonu’ndaki kömür rezervlerini Avrupa kesimi ve Asya kesimi olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür

Taşkömürü ne karbonun bir alotrop halidir, ne de kimyasal olarak tanımlanmış bir bileşiktir. Çözümlenmesi, % 8 – % 45 arasında değişen uçucu maddeler içerdiğini ortaya koyar (yağsız taşkömürleri için % 8 – % 18, yağlı taşkömürleri için % 18 – % 40, kuru taşkömürleri için % 40 – % 45). Baskın olan element karbondur (% 75 – % 90). Öbür bileşenlerse, hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve arseniktir.

Daha ileri bir gelişme evresine ulaşmış bir taşkömürü çeşidi olarak kabul edilen antrasitler, daha yüksek bir yoğunluğa (1,7), daha güçlü bir karbon oranına (% 94’e kadar) ve düşük uçucu madde oranına [% 10’dan az) sahiptirler.

Taşkömürleri yanarken, içerdikleri uçucu madde oranı ne kadar fazlaysa o kadar uzun süreli bir alev oluştururlar; aynı zamanda, az ya da çok yumuşarlar. Alt ısı gücü, 7 800 ve 8 600 kkal / kg arasında değişir. Bir piroliz işleminden geçirildiklerinde, yani yüksek sıcaklığa çıkarıldıklarında taşkömürleri gerek gaz halde, gerekse ağdalı bir sıvıya, katrana yapışmış halde, farklı hidrokarbonlar (başta metan olmak üzere, etilen, asetilen, benzen, vb.), amonyak gazı, karbonik anhidrit, karbon oksit, azot, vb. maddeler verirler. Sabit kalıntı ya da kok, yalnızca karbon ve mineral maddeler içerir.

SATIŞA SUNDUĞUMUZ SİBİRYA SANAYİ KÖMÜRÜ ÇEŞİTLERİ:

1-   Sibirya Toz Yıkanmış

2-   Sibirya Pirinç Yıkanmış

3-   Sibirya Fındık Yıkanmış